Minőség és környezetvédelem

A Szó-Kép Nyomdaipari Kft. integrált vállalatirányítási politikája

Nyomdánk — szolgáltatásainak színvonalas teljesítése érdekében — megkülönböztetett figyelmet fordít a vevők meghatározott és elvárt igényeinek kielégítésére, a társadalmi követelmények betartására, valamint az elvárások változását követő rugalmasságra.

A vállalatirányítási politika megvalósulásában fontos szerepe van:

 • munkatársak szaktudásának, tájékozottságának és rátermettségének, ezért a cég nagy figyelmet fordít körültekintő kiválasztásukra, valamint képzettségük, szakmai tapasztalatuk folyamatos fejlesztésére,
 • biztosítjuk a szabályozott és ellenőrzött működést, a folyamatok figyelemmel kísérését,
 • célunk a gazdaságilag elérhető legjobb technikák alkalmazása, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük a nyomdaipari fejlesztések trendjeit, ezekkel megpróbálunk lépést tartani, így biztosítva a megfelelő minőséget és környezeti teljesítményt,
 • megrendelőinkkel folyamatos és aktív kommunikációt tartunk fenn, hogy igényeiket minél pontosabban megismerhessük, számukra pontos és naprakész információval szolgálhassunk tevékenységünk minőségéről, ökológiai jellemzőiről,
 • tevékenységünk tervezése és mindennapi munkánk során a természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmódra, a fenntartható fejlődés elveinek követésére törekszünk,
 • törekszünk a környezetkímélő gyártási eljárások alkalmazására, ezért új technológiák, berendezések rendszerbe állításakor figyelembe vesszük azok előrelátható környezeti hatásait, törekszünk a hulladék mennyiségének csökkentésére,
 • társaságunk vezetősége elkötelezi magát a vállalkozás minden működési területén a környezetvédelmi tevékenység folyamatos fejlesztése, a környezetszennyezés megelőzése, a jogszabályokban előírtaknak való megfelelés mellett,
 • megrendelőinkkel hosszú távú, korrekt üzleti kapcsolat kialakítására törekszünk, mert ez szolgálja közös érdekünket, biztosíthatja piaci részesedésünk megtartását illetve további növelését,
 • körültekintően választjuk meg alvállalkozóinkat, ezért minősítésükhöz és ellenőrzésükhöz minőségi elvárásokat fogalmazzunk meg, kiválasztásuknál előnyben részesítjük a tanúsított vállalkozásokat.

A fenti célok elérése érdekében MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szerint integrált rendszert vezettünk be, tartunk fenn és fejlesztünk folyamatosan tovább. Meggyőződésünk, hogy ezen alapelvek következetes alkalmazása, a környezetünkben élőkkel, a hatóságokkal szembeni őszinteség és nyitottság, vállalkozásunk hosszú távú fejlődése és fennmaradása szempontjából kulcsfontosságú.

A Szó-Kép Nyomdaipari Kft. környezetvédelmi nyilatkozata

A vállalkozás vezetősége biztosítja a végfelhasználót arról, hogy az általa beszerzett fa alapú FSC termékek olyan erdőkből származnak, amelyek a szociális, gazdasági és ökológiai szempontok alapján történt bevizsgálás és értékelés szerint megfelelnek a Forest Stewardship Council® (FSC®) követelményeinek.

A Szó-Kép Nyomdaipari Kft. elkötelezett tevékenysége a környezetre gyakorolt káros hatásának csökkentésében, ennek megvalósulásában fontos, hogy:

 • nyomdaipari társaságunk vezetősége elkötelezi magát a vállalkozás minden működési területén a környezetvédelmi tevékenység folyamatos fejlesztése, környezetszennyezés megelőzése, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés mellett,
 • mindennapi munkánk során cél a természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmód, a fenntartható fejlődés elveinek követése,
 • törekszünk a környezetkímélő nyomdaipari eljárások alkalmazására, új technológiák, berendezések rendszerbe állításakor figyelembe vesszük azok előrelátható környezeti hatásait,
 • törekszünk a hulladék mennyiségének csökkentésére, a megfelelő környezeti teljesítmény elérésére,
 • körültekintően választjuk meg alvállalkozóinkat, ezért minősítésükhöz és ellenőrzésükhöz minőségi és környezetvédelmi elvárásokat fogalmazunk meg, kiválasztásuknál előnyben részesítjük a tanúsított vállalkozásokat.
 • nem megengedett az FSC alapelveit sértő, az alább felsorolt faanyagok feldolgozásából származó papírok felhasználása:
  • olyan területről származó faanyag, ahol tradíciót vagy polgári jogokat sértettek,
  • jelentős és veszélyeztetett természetvédelmi értékkel rendelkező, FSC tanúsítvánnyal nem rendelkező erdőterületekről származó faanyag,
  • genetikailag módosított (GM) fákból, ill. illegálisan kitermelt faanyag,
  • természetes erdőből ültetvénnyé vagy nem erdő jellegű használatra átalakított területekről származó faanyag,
  • továbbá a feldolgozási és kereskedelmi láncolat, gazdálkodási tevékenység azonosítását és nyomon követhetőségét igazoló megfelelő ellenőrzési rendszer hiánya esetén.

Kijelentjük, hogy FSC felügyeleti lánc tanúsítvánnyal rendelkező beszállítók vagyunk.
Tanúsítványunk száma: CU-COC-815225
A vállalkozás környezetvédelmi irányelveit minden alkalmazottunkkal és valamennyi érintett féllel megismertetjük.

Szó-kép Nyomdaipari Kft.
en_GB